Główne tło Bitcoin Trader

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Prywatność ma dla nas absolutne znaczenie w Bitcoin Trader. Rozumiemy istotę zabezpieczania udokumentowanych na naszych serwerach danych, które należą do naszych użytkowników.

Niniejsza polityka prywatności jest wypełnieniem szczegółów potrzebnych do poinformowania Cię o przetwarzaniu danych osobowych. Będziemy pozyskiwać i przetwarzać Twoje dane zgodnie z tą polityką.

W niniejszym dokumencie pojawiają się terminy zastępcze, takie jak „nasz”, „my”, „nas” zamiast naszej strony internetowej, oraz „Ty”, „Ciebie”, „Twój” zamiast użytkownika. Twoim obowiązkiem jest przeczytać, zrozumieć i zaakceptować poniższą politykę prywatności.

Systematyczne korzystanie z naszych usług jest uzależnione od zapoznania się i zaakceptowania przez Ciebie warunków zawartych w niniejszej polityce prywatności. Jeśli zdecydujesz się sprzeciwić którejkolwiek lub całości dokumentu polityki, uniemożliwi Ci to dostęp do naszych usług.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jeśli uznamy to za stosowne. W tym celu będziemy Cię informować o wszelkich zmianach w polityce. Obowiązkiem użytkownika jest również sprawdzanie od czasu do czasu, czy nie zaszły jakieś zmiany.

Nie gwarantujemy, że jakikolwiek produkt lub usługa uzyskana od nas lub naszej strony trzeciej spełni lub przekroczy Twoje oczekiwania.

Nie zapewniamy, że nasze strony trzecie będą dostarczać produkty i usługi zgodnie z reklamowanymi obietnicami lub że będą one wolne od błędów.

To na Tobie spoczywa odpowiedzialność za Twoje decyzje podczas korzystania z naszych usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek wady kodu komputerowego, które mogą wynikać z naszych porad.

Bitcoin Trader nie gwarantuje żadnej formy dochodu, ponieważ handel kryptowalutami jest działalnością wysokiego ryzyka ze względu na jego niestabilność. Inwestuj tylko środki, na których utratę możesz sobie pozwolić i zadbaj o to, aby wykonać analizę rynku przed rozpoczęciem handlu.

Przed zainwestowaniem jakichkolwiek pieniędzy lub uzyskaniem osobistej porady od licencjonowanego profesjonalisty zawsze należy przeprowadzić własną analizę rynku.

UDZIELANIE LICENCJI

Udzielenie licencji odnosi się do umowy, którą pierwsza strona (licencjodawca) zawiera z drugą stoną (licencjobiorcy) w oparciu o obszerne informacje, aby nie naruszać żadnych praw własności.

Bitcoin Trader definiuje oficjalny dokument, który zawiera wyczerpujące informacje dla użytkownika, aby nie naruszać naszych praw własności.

Otrzymujesz pojedynczą i wyłączną licencję na korzystanie z usług naszej strony internetowej.

Niniejsza licencja jest niezbywalna, a my zachowujemy prawo do cofnięcia uprawnień w dowolnym momencie, gdy uznamy to za stosowne. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do podania przyczyny takiego działania.

Niniejsza licencja nie zezwala na wykorzystywanie naszych treści do niedozwolonych działań komercyjnych.

Niniejsza licencja nie upoważnia do jakiejkolwiek formy zmiany treści na naszej stronie internetowej.

Treści zawarte na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym lub edukacyjnym. NIE jesteśmy doradcami inwestycyjnymi i NIE udzielamy osobistych porad inwestycyjnych.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawa własności do treści zawartych na naszej stronie internetowej. Za każdym razem będziemy ubezpieczać nasze treści od praw autorskich i znaków towarowych.

Użytkownik powinien przestrzegać praw własności Bitcoin Trader. Jakiekolwiek naruszenie naszych praw będzie karane zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa jako zachowanie przestępcze.

Nie należy również lekceważyć praw własności właścicieli logotypów i znaków towarowych znajdujących się na naszej stronie internetowej. Naruszenie ich jest prawnie karalne.

Użytkownik zobowiązuje się do pozbycia się wszelkich treści, o których został przez nas powiadomiony, a które mogą być spowodowane naruszeniem naszych praw własności.

Łączę Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie...