Główne tło Bitcoin Trader

Regulamin

Wyłączenie odpowiedzialności za ryzyko

Należy pamiętać, że handel kryptowalutami jest zmienny i ryzykowny, a także nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów, którzy korzystają z naszej witryny i mają do niej dostęp. Zanim zdecydujesz się na handel kryptowalutami, zastanów się nad swoimi celami finansowymi, poziomem wiedzy i tolerancją ryzyka. Kiedy korzystasz z dźwigni finansowej produktów handlowych, takich jak CFD, ryzykujesz utratę większej ilości pieniędzy, niż inwestujesz. Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii oficjalnie zdelegalizował bezpośrednią sprzedaż kontraktów CFD na kryptowaluty, zgodnie z PS 20/10. Oznacza to, że sprzedawcy z siedzibą poza Wielką Brytanią mają zakaz promowania kontraktów CFD wśród brytyjskich inwestorów. Traderzy, którzy korzystają z takich usług, robią to na własne ryzyko.

Wszelkie informacje zamieszczone na naszej stronie nie powinny być interpretowane jako porady prawne lub zawodowe w zakresie podejmowania konkretnych decyzji dotyczących korzystania z kryptowalut, inwestowania lub tradingu. Nie świadczymy usług doradztwa prawnego, finansowego ani żadnego innego profesjonalnego doradztwa. Przedstawione informacje są przekazywane w dobrej wierze, ale nie udzielamy żadnych gwarancji ani roszczeń co do ich dokładności. Ponadto, nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z korzystania z informacji zawartych na tej stronie. Możesz stracić cały swój kapitał.

Każdy inwestor ma inne doświadczenie. Twoje wyniki mogą się różnić w zależności od poziomu doświadczenia, wytrwałości i ciężkiej pracy. Przed zainwestowaniem jakichkolwiek pieniędzy, upewnij się, że przeprowadziłeś analizę rynku lub uzyskałeś wskazówki od licencjonowanego doradcy.

Ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych

Oferujemy WYŁĄCZNIE dostęp do wiarygodnych brokerów, którzy mogą pomóc Ci w rozpoczęciu inwestowania. Należy pamiętać, że po kliknięciu linków partnerskich znajdujących się w materiałach na naszej stronie, otrzymujemy prowizję od naszych partnerów. Użytkownik NIE będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów w wyniku otrzymanej przez nas prowizji.

Jesteś całkowicie odpowiedzialny za wszystkie połączenia z zewnętrznymi stronami internetowymi. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść żadnej witryny, do której prowadzą odnośniki, ani za zawarte w niej linki. Wszelkie odwiedzane przez Ciebie zewnętrzne strony internetowe powinny posiadać regulamin i politykę prywatności, z którymi powinieneś się zapoznać.

Ograniczenia prawne: Poza tym, zdajesz sobie sprawę, że jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że korzystanie z naszej witryny jest zgodne z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami lub wytycznymi w ramach jurysdykcji, do której należysz.

Należy przeczytać, zrozumieć i zaakceptować treść niniejszych warunków użytkowania (Regulaminu), umożliwiających właściwe korzystanie z naszej strony internetowej. Po przeczytaniu, zrozumieniu i zaakceptowaniu „Regulaminu” użytkownik zatwierdza i generuje prawnie wiążącą „Umowę”, na mocy której ma obowiązek dostosować w pełni do przedstawionych warunków.

Bitcoin Trader będzie współpracować z użytkownikiem w przestrzeganiu tej polityki. Użycie wielu terminów takich jak „my”, „nas”, „nasz” odnosi się do nas jako firmy, usługi i strony internetowej, podczas gdy terminy „Ty”, „Ciebie”, „Twój” oznaczają użytkownik i są używane zamiennie, ale ch zastosowanie pozostaje niezmienne.

To do Ciebie należy wybór, czy chcesz korzystać z naszych usług, czy nie po przeczytaniu Regulamnu. Jeśli sprzeciwiasz się tym warunkom, nie masz zgody na swobodne korzystanie z naszych usług. Jednakże, jeśli używasz Bitcoin Trader, będzie to uważane za deklarację naszych warunków.

Zachowujemy prawo do zmiany tych warunków bez wcześniejszej deklaracji. Wymagane jest, aby użytkownik stale sprawdzał Regulamin, aby być na bieżąco z licencjonowanym systemem w każdej chwili.

ZAKRES UMOWY

Umowa jest kolejnym aktem prawnym, który interpretuje każdy aspekt prawidłowego korzystania z Bitcoin Trader.

Należy pamiętać, że Umowa jest głównym dokumentem dotyczącym zasad korzystania z naszych usług.

Ze względu na znaczenie Umowy, zachęcamy Cię do dokładnego przeanalizowania wszystkich części tego dokumentu przed i w trakcie współpracy z nami.

WYMAGANIA

Bitcoin Trader zamierza przestrzegać zasad prawnych dotyczących świadczenia usług finansowych na rzecz osób niepełnoletnich. Osoba niepełnoletnia to osoba poniżej 18 roku życia.

Przyjmujemy rygorystyczne stanowisko wobec nieletnich korzystających z naszych usług. Wynika to z tego, że osoby niepełnoletnie są pozbawione zdolności do ratyfikacji umowy prawnej.

Bitcoin Trader nie zezwala na korzystanie z naszej strony internetowej osobom poniżej minimalnego wieku.

Planujemy pomagać Ci z Twoim doświadczeniem w branży kryptowalutowej. W tym celu musimy zagwarantować, że skutecznie zarządzamy wszystkimi naszymi działaniami.

Opis usług

Bitcoin Trader łączy każdego zainteresowanego inwestora, takiego jak Ty, z wiarygodnymi brokerami, którzy monitorują rynek handlowy.

Nasze usługi mieszczą się głównie w czterech obszernych dziedzinach. Są to:

  • - Usługi subskrypcji
  • - Usługi członkowskie
  • - Usługi dostawców
  • - Usługi ogólne

Usługi subskrypcji

Podczas uzyskiwania dostępu do Bitcoin Trader możesz skorzystać z wielu usług, które wchodzą w zakres subskrypcji. Aby skorzystać z usług subskrypcji, musisz zarejestrować się na Bitcoin Trader w celu uzyskania dostępu do nich.

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową lub pobrać naszą aplikację na swoje urządzenia, aby dokonać subskrypcji konkretnych usług.

Niektóre z usług będą wymagały opłaty subkrypcyjnej, a niektóre treści w ramach subskrypcji mogą mieć charakter promocyjny.

Usługi subskrypcji świadczone przez partnera zewnętrznego nie czynią nas zobowiązani do ponoszenia jakikolwiek odpowiedzialności. Jedynie organizujemy platformę, aby połączyć naszych użytkowników z dostawcami, którzy pomagają w ich operacjach handlowych; nie zapewniamy sukcesu handlowego.

Musisz zarejestrować się, podając swoje dane prawne na naszej stronie internetowej lub w aplikacji, ponieważ pomaga nam to w ustaleniu unikalnej subskrypcji dla Ciebie.

Zachowujesz prawo do rezygnacji z usług subskrypcji. Możesz to zrobić, powiadamiając nas o tym za pośrednictwem naszego oficjalnego wsparcia e-mail.

Zgadzasz się nie pociągać nas lub osób trzecich do odpowiedzialności za ważność lub niezdolność do korzystania z zakresuu subskrypcji, które nasza strona udostąpnai użytkownikom.

Usługi członkowskie

Bitcoin Trader świadczy usługi osobom, które pasują do określonej grupy. Niektóre usługi sbskrypcji pociągają za sobą opłatę, na którą zgadzasz się przy rejestracji.

Pomożemy Ci w każdy sposób, jakiego tylko potrzebujesz. Odpowiadamy na petycje i rozpatrujemy skargi, realizujemy zamówienia, udzielamy informacji o naszej firmie, aby zapewnić Ci najwyższą jakość.

Zgadzasz się nie pociągać nas do odpowiedzialności za dokładność treści członkowskich, jeśli użyjesz ich do wpłynięcia na swój wybór.

Usługi sprzedawców

Po zarejestrowaniu się możesz uzyskać wiele usług sprzedawców na naszej stronie internetowej. Akceptujesz, że nie ponosimy odpowiedzialności za standardy wyników, które napotkasz w ramach jakiejkolwiek umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym.

USŁUGI OGÓLNE

Bitcoin Trader zachowuje dyskrecjonalną autonomię w wyborze, komu będziemy świadczyć usługi związane z kryptowalutami i inne powiązane usługi.

Podczas rejestracji należy podać prawidłowe i dokładne informacje, ponieważ pozwala nam to uzyskać istotne dane, dzięki którym możemy skuteczniej zarządzać naszymi usługami.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia niektórych lub wszystkich udostępnionych przez Ciebie danych jako niewystarczających lub niepełnych.

Nie uznajemy żadnej formy odpowiedzialności za jakiekolwiek operacje, które użytkownicy realizują z naszymi stronami trzecimi.

Przykłady przedstawione na naszej stronie są wyjątkowe i nie są typowe. Twoje wyniki mogą się różnić w zależności od poziomu doświadczenia, poświęcenia i ciężkiej pracy.

Wszystkie informacje podane na naszej stronie internetowej zostały przedstawione w dobrej wierze, ale nie udzielamy żadnych gwarancji ani zapewnień co do ich dokładności.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania informacji zawartych w niniejszej polityce.

Chociaż istnieje spore prawdopodobieństwo, że osiągniesz zysk z transakcji, nie ma pewności co do zyskownego handlu, ponieważ handel kryptowalutami jest ryzykownym przedsięwzięciem ze względu na niestabilność rynku.

Usługi, które świadczymy na Bitcoin Trader nie powinny być akceptowane jako porady inwestycyjne. Zamiast tego, należy je traktować jako treści doradcze.

Handel wiąże się z ryzykiem. Możesz stracić całą swoją inwestycję. Handel nie jest dla każdego, a jeśli używasz produktów handlowych z dźwignią, takich jak kontrakty CFD, możesz nawet stracić więcej pieniędzy niż zainwestowana kwota. Jeśli tego nie rozumiesz, to nie inwestuj swoich środków.

Łączę Cię z najlepszym brokerem w Twoim regionie...